Äntligen Kongress 2020

VSF:s Kongress 2020, Tanumshede

Så var Distriktets 101:a kongress äntligen till ända och jag tackar för förtroendet ytterligare ett år som ordförande i ett av Sveriges mest framgångsrika distrikt. Låter kanske som något negativt med äntligen, men menar istället att vårt distrikt tagit ytterligare ett framgångssteg. Valen som redan visats avlöpte utan bekymmer och jag vill passa på att hälsa två nya medarbetare i distriktet Välkomna. Anders Wengholm, Alingsås, valdes in som suppleant i styrelsen med tanken om viktigare poster framöver. Valberedningen fick ett ”nytt ansikte” under sittande kongress som tackade ja på det rätta sättet, Malte Svensson Falköping.

Annars så var det bra diskussioner kring våra Stadgar som snart är i mål och går allt enligt plan så klubbas de igenom för andra gången kongressen 2021. Vill rikta ett stort tack till Bengt Samzelius, Tanum, som hjälpt oss med översynen av det ”gamla” språket i föregående skrivningar. Även Rolf Svensson, Fristad, har bistått Bengt i arbetet, så riktar ett tack till honom också. VSF:s ekonomi finns inte så mycket eller massor, att säga om. Den är väldigt god och jag ser det som det stora arbetet framöver, att förvalta dessa pengar väl så de kommer schacket tillgodo och då främst till våra juniorer i distriktet. Mycket pågår redan men mycket mer kan göras!!

Under den avslutande delen av kongressen delades priser och utmärkelser ut och där fick Distriktsseriens vinnare säsongen 2019-2020 pris som segrare. Tyvärr närvarade de ej, så de får sina priser vid ett annat lämpligt tillfälle. När propositionen angående utnämnandet av Hedersledamöter i VSF hade klubbats igenom enhälligt av kongressen fick så dessa fyra ett Diplom samt en långlivad blomma. De fyra var Viljo Koski, Lidköping, Rolf Svensson, Fristad, Ingvar Andersson, Bollebygd och Kent Emanuelsson Skara. Den sistnämnda kunde tyvärr inte närvara p.g.a. sjukdom men jag har via telefon meddelat detta och vi kommer på ett lämpligt sätt uppvakta honom vid ett senare tillfälle.

Avslutningsvis vill jag tacka 60 åringen Tanums SS för ett väl genomfört värdskap för kongressen 2020 och de hade tänkt på allt som behövs i dessa Coronatider. Distriktet överlämnade en uppmärkt Digitalklocka som ett minne över de 60 åren!! Vill även personligen tacka för gåvan jag fick i samband med kongressen som innefattade boken ”Grisbok, man är inte mer än en gris” av Arne Öhnell samt ett väldigt fint personligt brev, se bild!! Detta värmde, så ett stort TACK!!

Mvh
Fredrik Kjellqvist, ordförande, VSF.