Inbjudan till lottningskurs i Falköping den 10 oktober 2020

 

Den 10 oktober 2020 arrangerar Västergötlands Schackförbund (VSF)
en lottningskurs i Falköping.
Kursledare är Josef Håkanson, vice ordförande i VSF.
Rickard Dahlström skulle preliminärt varit assisterande kursledare, han har dock fått förhinder och kommer inte närvara.
Planen är att gå igenom lottningsprogrammet Swiss-Manager, hur man lottar tävlingar i Sveriges Schackförbunds medlemssystem med mera.

Två representanter från varje traditionell schackklubb som är ansluten till vårt distrikt, samt styrelseledamöter av Västergötlands schackförbund, får vara med på kursen utan kostnad.
Kursen inkluderar förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika,
licens för Swiss-Manager och reseersättning. All information finns i inbjudan nedan.

Inbjudan till lottningskurs 10 okt 2020 version 200827

Anmälda från VSF:s styrelse: Josef Håkanson (kursledare), Fredrik Kjellqvist,
Anders Wengholm, Jörgen Isacsson och Ingemar Gustavsson.
Totalt fem personer från VSF:s styrelse.

Anmälda från klubbarna: Anders Kockum (Uddevalla SS) , Patrik Ragnar (Skara SS), Thomas Björklund (Team Pelaro Alingsås SS), Margareta Claesson (Borås-Fristad SK) och Gustav Gyllenhammar (Falköpings SS). Totalt fem personer från klubbarna. 

Totalt tio personer anmälda inklusive kursledaren.