Digital kongress för VSF den 24 april, samt kongresshandlingar. Nu uppdaterad med röstlängd.

Västergötlands schackförbunds kongress 2021 kommer arrangeras digitalt på Teams den 24 april . Kongressen startar klockan 11.00.
Kontakta Rickard Dahlström om ni har tekniska frågor om kongressen.
Rickard är teknikansvarig för VSF:s kongress 2021.
Kongresshandlingarna finner ni nedan.

Inbjudan Kongress 2021, word-dokument.                    Inbjudan Kongress 2021, PDF-format

Proposition nr 1 Medlemsavgifter 2022                        Proposition nr 1 Medlemsavgifter 2022, PDF-format

Proposition nr 2 Stadgar VSF Fastställande                Proposition nr 2 Stadgar VSF Fastställande, PDF-format

Proposition nr 3 Styrelsens arvoden 2021 2022 VSF      Proposition nr 3 Styrelsens arvoden 2021 2022 VSF, PDF-format

VSF Registeringsblankett klubbar 2021                                  Valberedningens förslag VSF digital kongress 2021

VSF verksamhetsberättelse 2020                                             VSF Ekonomisk redovisning inför kongressen 2021

Röstlängd kongress 2021