Inbjudan Veteranträffen

Veteranträffen spelas i Alingsås 3 oktober. 

Inbjudan för utskrift:   Inbjudan till Veteranträffen i Alingsås 2015

Rätt att delta: Män som under 2015 fyller 60 år eller äldre samt kvinnor som under 2015 fyller 50 år eller äldre.

Spellokal: Folkets Hus, Strömgatan 9, Alingsås.

Speldag: Lördagen 3 oktober 2016. Spelstart 10:30, personlig anmälan 10:00

Startavgift: 200:- , vilket inkluderar lunch.

Betalning:  Till Bankgiro 5950-1460 senast 25 september
(efteranmälningar måste ringa eller mejlas in)

Spelform: 7 ronder monrad med 15 minuters betänketid/ spelare och parti

Priser:  1:a 500:-, 2:a 300:-, 3:a 200:-, 4:a till 6:a 150:- samt rankingpriser

Anmälan till:
Rickard Dahlström 070-354 14 40,  ricdah@gmail.com
Eva Johansson 070-225 57 56, ees.johansson@telia.com

 Veteraner från andra Distriktsförbund är välkomna.

Välkomna till Veteranträffen

Västergötlands Schackförbund
Medarrangör:  Alingsås SS