Öppna Blixt-DM 2 september 2023

Uppdatering gjord den 1 september: Såväl Öppna Lagblixt-DM som Öppna Individuella Blixt-DM kommer att lottas i lottningsprogrammet Swiss-Manager samt laddas upp till chess-results.com. Dock används Sveriges schackförbunds medlemssystem för såväl webbanmälan som markering av betalningar i Öppna Individuella Blixt-DM.
Spelare vars betalning har markerats i listan över anmälda spelare kan komma direkt till första ronden i den individuella tävlingen, ingen avprickning krävs. 
Oberoende härav behöver lagledare i lagtävlingen pricka av laget i spellokalen senast 9.30. 

Uppdatering gjord den 28 augusti:
Sista anmälningsdag och betalningsdag till tävlingarna var den 25 augusti.
Anmälda spelare till den individuella tävlingen som har missat att betala startavgiften i tid har fortfarande möjlighet att betala via Swish. Tänk på att alla spelare måste kontrollera att deras betalning har markerats i listan över anmälda spelare. Läs texten längre ned i artikeln för mer information om avprickning. Det är inte tillåtet att betala kontant på plats (dispens ges till spelare som är bosatta i ett annat land än Sverige eller inte har ett svenskt bankkonto).

Inbjudan till Öppna Lagblixt-DM och Öppna Individuella Blixt-DM är publicerad.
Inbjudan till respektive tävling finns i samma fil, fördelade på var sin sida.
Tävlingarna spelas på Hotell Falköping den 2 september 2023. På förmiddagen spelas Lagblixt-DM och på eftermiddagen spelas Individuella Blixt-DM. Betänketiden är 5 minuter+3 sekunder inkrement/drag i båda tävlingarna.

Inbjudan VSF Blixt-DM Lag och Individuellt 2 sep 2023 officiell ny

Hittills anmälda, Öppna Individuella Blixt-DM 2023

Lottning och resultat Öppna Individuella Blixt-DM (chess-results.com)

Hittills anmälda, Öppna Lagblixt-DM 2023

Avprickning: Observera att för lagtävlingen gäller att lagledare måste infinna sig i spellokalen senast 9.30 för att göra en avprickning av laget.
I den individuella tävlingen gäller att spelare kan komma direkt till första ronden om deras betalning har markerats i listan över anmälda spelare. Det är spelarnas ansvar att kontrollera att deras betalning har markerats i listan över anmälda spelare.
Markering av inbetalningar av startavgifter görs manuellt av distriktets anställde,
Josef Håkanson. Dessa avprickningar görs regelbundet när tävlingen närmar sig.

Spelare som akut behöver komma i kontakt med tävlingsledningen på speldagen uppmanas att smsa/ringa Josef Håkanson. Telefon: 076-623 63 70