Inför VSF:s kongress 26/9 Tanumshede

Följande förhållningsregler och arrangemang kommer gälla/genomföras
i samband med VSF:s kongress 26/9 i Tanumshede
med anledning av rådande Coronapandemi!!
  • Handsprit och munskydd tillhandahålls (munskydd för de som önskar).
  • VSF upprättar en lista över vilka som har närvarat på kongressen.
  • Varken hand- eller armbågshälsningar är tillåtna.
  • Bordsplacering kommer finnas där deltagare från respektive klubb sitter tillsammans (då de troligtvis åkt ihop i samma bil), men undantag från detta kan göras om så önskas. Bra om man meddelar undertecknad detta innan i så fall.
  • Priser, diplom m.m. kommer inte att överlämnas handgripligen utan avhämtas av mottagaren.
  • Inga frågor kommer dras i långbänk då hela mötestiden är begränsad till cirka två timmar.
  • Förtäringen efter kongressen kommer genomföras så att man klubbvis går fram och hämtar maten och sedan sitter där man satt under kongressförhandlingarna och intar förtäringen.
  • Vid frågor eller andra önskemål kontakta nedanstående.

VSF:s styrelse

Fredrik Kjellqvist, ordförande, VSF: 070-5378996 eller fredkjell7@gmail.com