Årets kongresshandlingar är utsända till klubbarna. Meddela Fredrik Kjellqvist angående ev. avlidna medlemmar.

 

Kongresshandlingarna samt inbjudan är utskickade till klubbarna via mejl.
Om någon önskar få kongresshandlingarna och inbjudan skickade till sig, vänligen kontakta Fredrik Kjellqvist. Om någon person som var medlem i din klubb under förra året eller detta året har avlidit sedan förra kongressen, vänligen meddela det och skriva några rader om personen till Fredrik Kjellqvist.

Nytt datum är för kongressen är lördagen den 26 september 2020. Platsen är församlingshemmet i Tanumshede. Starttid är 11.00.
Det kommer vara god ordning i lokalen och alla deltagare kommer uppmanas hålla tillräckligt stort avstånd till andra deltagare på kongressen, i enlighet med sunt förnuft och rådande riktlinjer.


Alla medlemmar i VSF är varmt välkomna att delta och bjuds på mat efter avslutade kongressförhandlingar.
För att kunna planera för maten behöver alla anmäla sig i god tid till Fredrik Kjellqvist.

 

Inbjudan Kongress 26 september 2020

VSF:s verksamhetsberättelse år 2019

Proposition nr 1 Hedersledamöter

Proposition nr 2 medlemsavgifter för år 2021

Proposition nr 3 VSF stadgar

VSF Registeringsblankett klubbar 2020