Reseersättning till de klubbar som kommer till VSF:s kongress.

VSF:s styrelse har beslutat att betala ut reseersättning till de klubbar som kommer till kongressen 2020. Bakgrunden är att VSF:s styrelse inte vill att någon förening inte kommer till kongressen för att den tycker att det är för dyrt att åka till kongressen.
Förutsättningen för utbetalning är att man, om möjligt, samåker, samt skickar kontouppgifter, exempelvis bankgiro-nummer, till kassören för Västergötlands Schackförbund. Reseersättning betalas ut för max en bil per klubb (eller endast för två personer per klubb om representanterna åker kollektivt).