Kongressprotokoll 2023 med mera utlagt på hemsidan.


Den 25 mars arrangerade Västergötlands schackförbund sin årliga kongress.
Kongressprotokollet samt VSF:s verksamhetsberättelse för år 2022 samt protokollet för det konstituerande styrelsemötet
som ägde rum omedelbart efter kongressen är nu utlagda på hemsidan. Som vanligt återfinns protokoll på denna länk.