Rapport från VSF:s kongress 25 mars 2023

Det var en lugn och trevlig kongress som ägde rum på hotell Lassalyckan i Ulricehamn den 25 mars.  Extra roligt var att nästan alla av de traditionella klubbarna i distriktet hade skickat ombud till kongressen. Dessutom var ett antal personer som inte var ombud närvarande. Flera ledamöter av distriktsstyrelsen samt båda ledamöterna i valberedningen deltog.

Till kongressordförande valdes Christer Thörnqvist, ordförande i Göteborgs schackförbund och medlem i Tibro SK. Till kongressekreterare valdes Eva Johansson, Team Pelaro Alingsås SS. Till justerare tillika rösträknare för kongressen valdes Thomas Björklund, Team Pelaro Alingsås SS och Peter Fransson, Lidköpings SS.

Alla valberedningens förslag på förtroendevalda gick igenom på kongressen. Valberedningen meddelade på kongressen att de ej ställer upp för omval. Till ledamöter i valberedningen valdes Anders Kleimark och Kristian Karlsen.

Innan kongressen avslutades delades flera gåvor ut. Ulricehamns SK mottog gåvor från Västergötlands schackförbund, ty Ulricehamns SK har 100-årsjubileum i år.
Vidare tackades Viljo Koski av efter många år som förtroendevald i Västergötlands schackförbunds styrelse. Viljos insatser kan inte överskattas. Tack för allt, Viljo!

Direkt efter kongressen konstituerade den nya styrelsen sig.
Kontaktuppgifter till nya styrelsen hittar du här.

Efter kongressen intogs en lunch, som Västergötlands schackförbund bjöd alla deltagare på. Efter kongressen spelades en rankad blixttävling.
Läs mer om den tävlingen här.