Förlängd anmälningstid till tävlingsledarkurs

            Uppdatering gjord 8 augusti:

  • Anmälningstiden har förlängts till 10 augusti! Det relativt tidiga sista anmälningsdatumet beror bland annat på att hotellet behöver besked i god tid om hur många deltagare det blir på kursen samt information om eventuella allergier eller specialkost. Ta chansen att delta!
  • En viktig del av kursen är genomgång av lottningsprogrammet Swiss-Manager.
    VSF:s arbetsutskott har beslut att ersätta klubbar anslutna till Västergötlands schackförbund för inköp av licens för lottningsprogrammet Swiss-Manager, under förutsättning att de inte har en licens för programmet sedan innan och att minst en av deras medlemmar deltar på kursen. 

OBS! Det kommer hållas ett förberedande kurstillfälle på Zoom måndagen den 14 augusti med start klockan 18.30, för de personer som önskar delta på det. På det förberedande kurstillfället gås grundläggande funktioner i Swiss-Manager igenom. Detta förberedande tillfälle erbjuds för att underlätta för de personer som ska vara med på tävlingsledarkursen den 19 augusti, och inte är bekanta med Swiss-Manager sedan innan. Det förberedande kurstillfället är gratis att delta på. Båda kursledarna kommer närvara på detta förberedande kurstillfälle. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor och få hjälp att komma igång med att använda Swiss-Manager.

Alla intresserade hälsas härmed välkomna till en tävlingsledarkurs i Skövde den 19 augusti 2023. Kursen äger rum på hotell Scandic Billingen. Kursledare är IA Tapio Tikkanen och FA Josef Håkanson. Tack till Sveriges schackförbunds tävlings- och regelkommitté som har beslutat att bidra med 2300 kr för genomförandet av kursen! Deltagartaket är satt till 16 deltagare, således rekommenderas snabb anmälan. Läs inbjudan nedan för mer information.

Inbjudan till tävlingsledarkurs i Skövde 19 augusti 2023