VSF:s Kongress och Kongressblixt 2022 i Skara

Här kommer en rapport (om än lite sent) från årets kongress 26/3, som i år hölls på Stadshotellet i Skara med anledning av deras 110 års firande!
Årets kongresshandlingar genomfördes i Skara och nio klubbar var representerade. De var Borås-Fristad SK, Falköpings SS, Lidköpings SS, SA Mark, Skara SS, Team Pelaro Alingsås SS, Uddevalla SS, Vara SS och Vänersborgs SS. Förhandlingarna avlöpte utan någon någon större dramatik och styrelsen omvaldes med vissa justeringar samt ett nyval. Kongressen beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året efter att Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse redovisats.
Kongressen beslutade också att styrelsen kommer det kommande verksamhetsåret bestå av sex ledamöter till skillnad från de senaste åren, då det varit fem ledamöter. Detta har mest berott på att valberedningen inte lyckats få tag i intresserade. Årets kongress gjorde alltså ett nyval av ledamot och det blev Anders Wengholm, Team Pelaro Alingsås SS samt ett nyval av suppleant vilket blev Ulf Andersson Tanums SS. Styrelsen hälsar dessa två Välkomna till deras nya poster. Då det gäller Revisorer gjordes ett nyval av Patrik Ragnar, Skara SS som också givetvis hälsas Välkommen. För ytterligare information hänvisas till Kongressprotokollet som kommer publiceras på hemsidan inom kort. Har blivit stopp i brevgången via Post Nord, men är på gång inom det snaraste.

Efter avslutad kongress bjöds de tillresta på en uppskattad middag och därefter spelades Kongressblixten, vilken var ett positivt inslag vid årets kongress där 14 stycken deltog i blixten som segrades av Ander Wengholm 6,5p, Team Pelaro Alingsås SS. Tvåa blev Josef Håkanson 6,0p, Falköpings SS och på tredje plats kom Thomas Björklund 5,5p, Team Pelaro Alingsås SS. Nedan ses en bild från blixten med ettan och tvåan i förgrunden.

Fullständiga resultat, kongressblixten