VSF söker lokal arrangör av 2024 års kongress

Varje år arrangeras Västergötlands schackförbunds kongress. Datum för 2024 års kongress har inte beslutats av styrelsen ännu. Klart är dock att kongressen kommer att äga rum i mars månad eller april månad, eftersom distriktets stadgar föreskriver det. Ort och datum för nästa års kongress beslutas av VSF:s styrelse vid ett senare tillfälle. I distriktets stadgar kan man läsa mer om vad som tas upp på distriktets kongress.

Alla föreningar anslutna till Västergötlands schackförbund som önskar att 2024 års kongress anordnas på deras ort, uppmanas att skicka in en intresseanmälan till Västergötlands schackförbund. Det föreligger inget ekonomiskt ansvar för en klubb om kongressen hålls på deras ort, distriktet står för alla omkostnader.
Sista dag för att anmäla intresse för att arrangera 2024 års kongress är sista 31 oktober. Intresseanmälan skickas till Västergötlands schackförbund